De certificering gaat veranderen, dit is wat je moet weten

Ben je aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en heb je de laatste nieuwsbrief ontvangen? Dan heb je vast gelezen dat met ingang van 1 januari 2021 de eisen voor de certificering van vertrouwenspersonen gaan veranderen. Wat betekent dit voor jou als vertrouwenspersoon? Wij brengen je op de hoogte!

Wat gaat er veranderen?
De huidige basisopleiding ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ gaat veranderen. De LVV heeft aangegeven dat vanaf januari 2021 een ‘introductie integriteit’ een onderdeel vormt van de basiskennis van een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2021 alleen nog een 4-daagse opleiding is die bestaat uit de huidige basisopleiding aangevuld met een introductie op integriteit.

Wat betekent dit voor jou?
Na het volgen van de basisopleiding heb je 2 jaar de tijd om je, in het beroepsregister, bij CRP te laten registeren als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen die zich ná 2021 registeren, zijn verplicht een ééndaagse nascholing integriteit te volgen. Wel adviseren wij iedere vertrouwenspersoon om deel te nemen aan de bij-/nascholing, zodat je bij je hercertificering voldoet aan de voorwaarden en aan het basiskennisniveau van LVV. Overigens is het zo dat als je de 2-daagse module ‘Vertrouwenspersoon integriteit’ bij ons gevolgd hebt je geen ‘Introductie integriteit’ (meer) hoeft te volgen.

Tekst mailing 31-1-2020 LVV:

 • Van 1-1-2020 tot 31-12-2020 kunt u certificeren met de oude basisopleiding.
 • Certificaten van de basisopleiding met een uitgiftedatum tot en met 31-12-2020 blijven 2 jaar geldig, maar dienen vanaf 1-1-2021 te worden aangevuld met een geaccrediteerde BNS Integriteit van minimaal 1 dag.
 • Vanaf 1-1-2021 kunt u alleen certificeren met de nieuwe Opleiding Vertrouwenspersoon.

Jouw opties concreet:

 1. Je staat geregistreerd als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
  Actie: volg tijdig de BNS ‘Introductie integriteit’ om aan het basiskennisniveau van LVV te voldoen of kies voor de uitgebreide module ‘Vertrouwenspersoon integriteit’. Naast het opdoen van de basiskennis levert deelname je 10 PE uren op.
 2. Je volgt dit jaar de 3-daagse opleiding vertrouwenspersoon
  Actie: met het certificaat dat je van ons ontvangt kun jij je, tot 2 jaar na uitgifte, laten certiferen bij CRP. Als je dat doet na 31-12-2020 dient deze aangevuld te zijn met de BNS ‘Introductie integriteit’.
 3. Dit jaar de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon (3 dagen basisopleiding, aangevuld met 1 dag Introductie integriteit)
  Dan voldoe je aan het basiskennisniveau van LVV en kun jij je voor 4 jaar laten inschrijven in het beroepsregister bij CRP.

Bij-/nascholing ‘Introductie integriteit’
Heb je de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen gevolgd? Met onze speciale bij-/nascholing ‘Introductie integriteit’ beschik jij over het basiskennisniveau zoals LVV eist. Met deze bijscholing:

 • Leer je integriteitskwesties te herkennen;
 • weet je onderscheid te maken tussen integriteitsmeldingen en ongewenste omgangsvormen;
 • word je je bewust van de verschillen tussen ongewenste omgangsvormen en integriteit;
 • leer je de grenzen kennen van je betrokkenheid bij integriteitskwesties;
 • ben je op de hoogte van de regeling rondom de wet ‘Huis voor Klokkenluiders’.

Tip: heb jij minder dan 1 jaar geleden de opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen afgerond? Dan kun je nog gebruikmaken van de 10% kortingsvoucher.

De bij-/nascholing omvat 1 dag van 2 dagdelen en wordt gegeven op 7 locaties en incompany. Omdat we een groot aantal deelnemers verwachten is ons advies je z.s.m. aan te melden.

Meer informatie over de bij/nascholing Introductie integriteit.

Module integriteit
Uiteraard is het ook mogelijk om de aanvullende module ‘Vertrouwenspersoon integriteit’ te volgen. In deze tweedaagse module specialiseer jij je tot vertrouwenspersoon integriteit. Je kent de taakinhoud en afbakening van beide rollen waardoor je aan iedere klager/melder passende opvang kunt bieden. Deze module omvat 2 dagen van ieder 2 dagdelen.

Meer informatie over de Module integriteit.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons.