Een sociaal veilige werkplek, vanzelfsprekend?

Met veel plezier ga je naar je werk. Je hebt fijn contact met je collega’s en je ervaart samenhorigheid in het team. Er heerst open sfeer, waar ruimte is om elkaar aan te spreken op gedrag en feedback te geven. Je bent ambitieus en krijgt binnen de organisatie voldoende ruimte om door te groeien. Je collega’s ondersteunen je in je professionele ontwikkeling.

De realiteit of een illusie?

Vaak nog ver te zoeken…
Helaas is bovenstaande werksituatie voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat 16% van de werknemers weleens te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen. Denk aan pesterijen, buitensluiten, roddelen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, ongelijke rechten, agressie en geweld. Een incident van ongewenste gedrag op de werkvloer heeft niet alleen invloed op het slachtoffer en de dader. De hele organisatie heeft een rol in het proces. Naast een “dader” en een “slachtoffer”, zijn er ook nog omstanders. De rol van de omstanders wordt nog vaak onderschat. In hoeverre voelen medewerkers zich nog veilig wanneer zij een sociaal onveilige situatie signaleren?

Een sociaal veilige werkomgeving is een noodzaak voor de hele organisatie.

Een noodzaak voor werknemer en werkgever
Een sociaal veilige werkomgeving levert voor zowel de werknemers als werkgever voordelen op. Mensen die zich sociaal veilig voelen op het werk ervaren meer werkplezier, zijn productiever en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Voor de werkgever betekent dit een lager ziekteverzuim, minder personeelskosten en betere resultaten. Hoe wordt een sociaal veilige werkomgeving dan gestimuleerd?

We helpen je op weg!

Volg deze tips voor een sociaal veilige werkomgeving

  1. Stel een gedragscode vast

Een gedragscode schept een helder beeld van wat binnen de organisatie als gewenst gedrag wordt gezien. In de gedragscode zijn de normen en regels van gewenst gedrag vastgesteld. Medewerkers weten daardoor wat er van hen wordt verwacht. Zo voorkom je discussies over welk gedrag wel of niet binnen de kaders van gewenst gedrag valt.

  1. Investeer in feedback geven

Een cultuur waar medewerkers elkaar niet durven aan te spreken leidt tot onveiligheid op de werkvloer. Het is belangrijk dat collega’s zich vrij voelen om hun mening te uiten, elkaar feedback te geven en dat zij zich gehoord voelen. Wederzijds respect voor elkaars (verschillende) normen en waarden is daarbij essentieel.

Een workshop waar organisaties en teams zich ontwikkelen in het geven én ontvangen van effectieve feedback is een waardevolle investering. Download meer informatie over de incompany workshop.

  1. Leidinggevenden geven het voorbeeld

Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie. Het is dan ook belangrijk dat zij de gedragscode serieus nemen en uitdragen. Een leidinggevende die de regels zelfs niet zo nauw neemt, straalt een boodschap uit aan de medewerkers. Grote kans dat ook de medewerkers dit gedrag gaan vertonen.

  1. Besteed aandacht aan de omgang met ongewenst gedrag

Waar mensen samenkomen kan ongewenst gedrag ontstaan. Hoe goed je als organisatie hier ook op voorbereid bent. Al is het maar omdat een bepaalde situatie als ongewenst is ervaren, zonder dat de persoon in kwestie een negatieve intentie had. Wij adviseren daarom om op voorhand met de medewerkers in gesprek te gaan over de omgang met ongewenst gedrag. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk hoe de organisatie met dergelijke situaties omgaat.

Open communicatie zorgt voor transparantie in iedere laag van de organisatie. Hoe pak je dit aan als organisatie? Een vertrouwenspersoon adviseert je daarbij.

  1. Stel een vertrouwenspersoon aan

Een plek waar medewerkers veilig en in vertrouwen hun verhaal over grensoverschrijdend gedrag kunnen doen, draagt bij aan een werkplek waar zij zich veilig voelen. Een vertrouwenspersoon biedt deze plek. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en ondersteunt de medewerker bij mogelijke vervolgstappen. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke rol bij de beleidsvorming rondom ongewenste omgangsvormen.

Een goede en erkende opleiding is van belang voor het uitoefenen van de functie van de vertrouwenspersoon. Lees meer informatie over de opleiding tot vertrouwenspersoon.