Ook online staat onze kwaliteit voorop

Een opleiding waarin mensgerichtheid en contact centraal staan online volgen, kan dat? Dat vroegen wij ons ook af toen de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) groen licht gaf om de opleiding vertrouwenspersoon en diverse bij-/nascholingen online te geven. Vanuit kritisch oogpunt hebben we gebrainstormd, overlegd en de opties afgewogen. En zo kwamen we tot een oplossing waarin we de kwaliteit die je van ons gewend bent kunnen blijven bieden én de RIVM richtlijnen naleven.

Mensgerichtheid en persoonlijk contact zijn belangrijke aspecten in onze opleidingen. En niet alleen in de opleidingen. Ook in het werk van de vertrouwenspersoon staan deze aspecten centraal. Als vertrouwenspersoon zorg je o.a. voor de opvang van de klager/melder waarbij deze zich comfortabel en veilig voelt om zijn/haar ervaring(en) te delen. Wij leiden vertrouwenspersonen op tot professionele begeleiders die stevig in hun schoenen staan. Dit gaat verder dan enkel regelgeving en richtlijnen voor het uitoefenen van de functie.

Flexibiliteit
Deze periode vraagt om flexibiliteit. Wat kan wél in plaats van niet? Als de coronacrisis voorbij is en organisaties de deuren weer openen voor medewerkers, gaat de vraag naar de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen (weer) toenemen. Ook voor vertrouwenspersonen vraagt deze periode om mee te bewegen met de ontwikkelingen. De wetten rondom psychosociale arbeidsbelasting blijven onverminderd van kracht, ook als veel thuis gewerkt wordt. Hoe gaat dit als de werkvloer straks weer volstroomt? Als vertrouwenspersoon heb je een cruciale rol bij de opvang van medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag.

Onze passie voor de mens, sociale veiligheid en het vak blijft – ook online.

Blended learning
Blended learning is een leermethode die online training combineert en integreert met traditionele klassikale activiteiten. Wij voegen daar nog iets aan toe, namelijk: online live trainingen, het zgn. virtual classroom. Je krijgt dus geen online lesprogramma aangeboden maar live trainingen met één of twee trainers ‘voor de groep’. Zo kun je ook de interactie aangaan, direct een vraag stellen, kan er van gedachten gewisseld worden e.d. Daarnaast krijg je tijdens de trainingsdagen individuele- en groepsopdrachten die online uitgevoerd kunnen worden.

Dit is wat we doen
Tijdelijk kunnen de opleiding vertrouwenspersoon en de introductie/verdieping integriteit online gevolgd worden. Via een live training gaan we dieper in op de theorie, wetgeving en het theoretische gedeelte t.a.v. gespreksvaardigheden. Vervolgens nodigen wij je uit voor een extra trainingsdag waarin we oefenen met casuïstiek en gespreksvaardigheden. Met deze verdiepingsdag geven wij antwoord op een fundamenteel deel van de opleiding, namelijk “ervaringsgericht leren”. Een opleidingsonderdeel waar we veel waarde aan hechten én waarom veel van onze cursisten kiezen voor een opleiding bij LIVP. Aan deze dag kun je deelnemen voor het reduceerde tarief ad € 99,- (i.p.v. € 350,-). Echter, wij benadrukken het belang van oefenen met elkaar en adviseren dan ook sterk om deel te nemen aan de extra trainingsdag.

Hoe zien de online trainingen eruit? Lees het in de blog!

Hoe zit het dan met de kosten?
Wij krijgen de vraag of de investering voor de opleiding wordt aangepast, vanwege het wegvallen van locatie- en cateringkosten. De opleidingskosten blijven onveranderd. Dat leggen we graag uit. Ten eerste is het geen statische online training met bijvoorbeeld filmpjes maar een training met trainer(s) live ‘voor de groep’. Daarnaast stellen wij alles in het werk om de trainingen zo op te zetten dat onze kwaliteit gewaarborgd blijft, denk hierbij o.a. aan locatieruimte, extra trainers die worden ingezet evenals mensen voor (technische) ondersteuning tijdens de online trainingen en speciaal ingerichte software zodat je o.a. de toetsen & evaluaties online kunt doen. Ook bieden wij je naast deze online live trainingsdagen een extra verdiepingsdag gespreksvaardigheden en oefenen casuïstiek aan op onze locatie in Leusden ad € 99,-. Als je bij de verdiepingsdag aanwezig bent ontvang je een (extra) certificaat die je, als geregistreerd vertrouwenspersoon, kunt indienen bij CRP als zijnde overige activiteiten.

Zowel online als live, wij garanderen de kwaliteit en mensgerichtheid die je van ons gewend bent. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met onze opleidingscoach.