Seksuele intimidatie op het werk: risico’s en aandachtspunten

Een veilige werkplek, het lijkt zo vanzelfsprekend. Helaas is dat voor veel werknemers niet zo. Nog steeds komt seksuele intimidatie op de werkvloer vaker voor dan gedacht. Deze vorm van ongewenst gedrag kan op verschillende manieren tot uiting komen. Als werkgever ben je verplicht een veilige werkomgeving te creëren voor werknemers. Het is daarom belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan intimidatie in de beleidsvorming en in de RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie).

Hoe stel je een Risico-Inventarisatie & Evaluatie op? Dit zijn de belangrijkste stappen.

Vormen van intimidatie

Er is sprake van intimidatie wanneer iemand met zijn of haar gedrag de ander probeert te beïnvloeden door angst aan te jagen en/of te dreigen met negatieve gevolgen. Dit kan zich uiten in verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag. Seksuele intimidatie kan verschillende vormen aannemen; denk aan een seksueel geladen werksfeer, seksistische opmerkingen en hinderlijk gedrag, stalking, aanrading en verkrachting. Vormen van ongewenst gedrag vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Risico’s en aandachtspunten

Seksuele intimidatie heeft vergaande gevolgen voor de slachtoffers. Het kan leiden tot langdurige ziekte, toenemende spanningen, een onveilige en gespannen sfeer op de werkvloer en zelfs tot ontslag. Het is daarom belangrijk voor de werkgever om de volgende aandachtspunten mee te nemen in de RI&E:

Beleidsvorming
Door een duidelijk beleid rondom seksuele intimidatie vast te leggen, wordt een helder kader gesteld van welk gedrag wel en niet acceptabel is. Het beleid schriftelijk vastleggen is niet verplicht, maar wel aan te raden. Als werkgever kun je hierop handhaven, mocht er een onwenselijke situatie ontstaan.

Vertrouwenspersoon
Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon hebben werknemers een veilige plek waar zij terecht kunnen. De vertrouwenspersoon richt zich erop melders van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen te ondersteunen en te helpen bij het deëscaleren, en het beëindigen van het – als ongewenst ervaren – gedrag. Tevens heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke rol bij het stopzetten van een integriteitsschending, klein of groot. De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerker bij elke stap die de medewerker wil zetten in een organisatie; van niets doen tot een klachtenprocedure en alles wat daar tussen ligt. Daarbij geeft het werknemers het vertrouwen dat meldingen op een integere manier worden behandeld en zij er niet alleen voor staan.

Bedrijfsregels
Bespreek binnen de organisatie de bedrijfsregels die passen in het beleid rondom ongewenste omgangsvormen. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van dit beleid.

Klachtenregeling
In een klachtenregeling staat beschreven hoe ene medewerker een klacht kan indienen en hoe de klacht wordt behandeld.

Inventariseer risico’s
Bekijk binnen de organisatie situaties gevoelig zijn voor seksuele intimidatie. Denk hierbij aan afgezonderde werkplekken, donkere parkeerplaatsen en slecht verlichte wandelgangen.

Voorlichting
Het is belangrijk om als organisatie een duidelijke visie te hebben over hoe om te gaan met seksuele intimidatie. Geef aan welke maatregelen worden genomen om het te voorkomen en welke gevolgen gelden voor iemand die zich er schuldig aan maakt.

Spreek elkaar aan
Wees open en duidelijk in het opvolgen van de bedrijfsregels. Spreek elkaar aan op gedrag en uitspraken. Zowel positieve als negatieve uitspraken beïnvloeden de cultuur binnen de organisatie.

Belangrijke wetgeving

De volgende wetten zijn relevant binnen dit kader:

Ondersteuning en advies in het vormen van beleid en een RI&E? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen organisaties bij het bevorderen van de sociale veiligheid en integriteit op de werkvloer.

Bron: https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2020/07/seksuele-intimidatie-de-aandachtspunten-10121141