Voldoe jij als vertrouwenspersoon aan de LVV certificering in 2021?

Ben je werkzaam als  LVV erkend vertrouwenspersoon? Lees dan even verder, want de LVV wil het beroep van de vertrouwenspersoon verder professionaliseren. Hiervoor is het van belang dat de vertrouwenspersoon naast kennis van ongewenste omgangsvormen, tenminste basiskennis heeft over hoe om te gaan met meldingen van integriteitsschending. Om die reden worden de beroepseisen m.i.v. 1 januari 2021 bijgesteld.

Dit betekent dat de eisen voor de certificering óók veranderen. Wil jij je vanaf januari 2021 registreren als gecertificeerd vertrouwenspersoon? Houd dan rekening met de volgende eisen.

Certificering vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
Per januari 2021 vormt een introductie integriteit onderdeel van de basiskennis van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen. De opleiding wordt dan ook uitgebreid met een extra cursusdag, waarin de introductie integriteit wordt opgenomen. Heb jij de driedaagse opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen al gevolgd, of rond je deze in 2020 af? Er zijn 2 opties waarmee je tijdig voldoet aan de beroepseisen waaraan je moet voldoen om je te kunnen certificeren als vertrouwenspersoon

Optie: Bijscholing Introductie Integriteit
Na het volgen van deze ééndaagse bijscholing ‘Introductie Integriteit’ kun je klachten/meldingen van zowel ongewenst gedrag als vermeende misstanden c.q. integriteitsschendingen herkennen en opvangen. Bij een melding m.b.t. een vermeend misstand verzorg je enkel de opvang en informeer je de melder over de mogelijkheden. Na deelname aan deze bijscholing ontvang je een erkend certificaat (9 PE-uren), waarmee je voldoet aan de hercertificeringseisen bij de LVV/CRP.

Wij verwachten een groot aantal aanmeldingen van deelnemers die op tijd willen voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen voor hun certificering. Wij adviseren daarom om je tijdig aan te melden.

Meer informatie over de bij-/nascholing Introductie Integriteit

Optie: Module Integriteit
Tijdens de tweedaagse module ‘Vertrouwenspersoon Integriteit’ ontwikkel jij je tot een allround vertrouwenspersoon die over alle benodigde basiskennis beschikt. Deze specialisatie draagt bij aan persoonlijke educatie. Het volgen van deze module levert je 18 PE-uren, aan bij-/nascholing, op voor hercertificering.

Meer informatie over de Module Integriteit

LVV-registratie vertrouwenspersoon
Na het volgen van de opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen kun je je binnen 2 jaar laten registreren in het beroepsregister vertrouwenspersonen bij de onafhankelijke certificatie instelling CRP. Dit persoonscertificaat geeft recht op het voeren van de titel “LVV erkend vertrouwenspersoon”. Daarnaast geeft het richting aan je persoonlijke ontwikkeling, door de beroepseisen waar een hertoetsing aan dient te voldoen. Van een gecertificeerd vertrouwenspersoon wordt verwacht dat hij of zij zich permanent ontwikkelt. Door middel van Permanente Educatie (PE)-uren wordt getoetst of de vertrouwenspersoon voldoet aan het toetsingskader. De PE-uren kunnen behaald worden door het volgen van bij- en nascholing en intervisie.

We organiseren regelmatig interessante bij- en nascholingen en intervisie-avonden. Deze voldoen aan de LVV kwaliteitseisen. Je ontvangt een bewijs van deelname voor de benodigde PE-uren bij je hercertificering.

Meer informatie over onze bij- en nascholingen

Nog starten met de opleiding?
Als je start met de opleiding is ons advies direct te kiezen voor de 4-daagse “Opleiding vertrouwenspersoon” inclusief “Introductie integriteit” of de 5-daagse “Opleiding vertrouwenspersoon” inclusief de specialisatie “Module integriteit”.

Bekijk het aanbod aan opleidingen