Werkwijze en kosten externe vertrouwenspersoon

externe vertrouwenspersoon

Hoe ga je als externe vertrouwenspersoon te werk

Onderstaande is een leidraad hoe je het als externe vertrouwenspersoon kunt aanpakken.

  1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leiding van de organisatie. In dit gesprek wordt over en weer verkend in hoeverre samenwerking mogelijk is en welke beletsels er voor een extern vertrouwenspersoon kunnen zijn om zijn/haar werk te doen.
  2. Ondertekenen van een jaarcontract met de vertrouwenspersoon. In het contract worden de taken en positie binnen de organisatie beschreven, verder de contractprijs en gespreksprijs evenals de activiteiten die daaronder worden verstaan.
  3. Controle en eventuele aanpassingen van de klachtenregeling en de klachtencommissie. Veel organisaties hebben een klachtenregeling die niet voldoet en beschikken niet over een externe klachtencommissie. In overleg kan het LIVP zorgen voor een externe klachtencommissie (zie klachtencommissie.nl).
  4. Vervaardigen van voorlichtingsmateriaal, voorlichting geven en de introductie in de organisatie.
  5. Hierna houdt de vertrouwenspersoon contact met de organisatie om af te tasten in hoeverre er sprake is van ongewenste omgangsvormen.

Vergoeding voor de werkzaamheden

Het tarief voor een externe vertrouwenspersoon, dat jij kunt belasten, is afhankelijk van het aantal melders. Het bestaat meestal uit een jaarcontract. Hierbij inbegrepen is een klachtenregeling die jaarlijks aangepast wordt aan de wettelijke kaders, regelmatig nieuw voorlichtingsmateriaal over ongewenste omgangsvormen en folders over taken, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de externe vertrouwenspersoon. Verder een jaarlijkse rapportage over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en (ook ongevraagd) advies voor het management over aanpassingen van het beleid. De kosten van het jaarcontract is maatwerk en afhankelijk van de grootte en problematiek van de organisatie.

De kosten voor gesprekken met een melder en hem/haar zo nodig bijstaan in het contact met de dader of de leidinggevende zijn veelal € 125,- per gesprek.