Goed voornemen: vertrouwenspersoon verplicht!?

Vertrouwenspersoon verplicht 2022

Afvallen. Meer balans tussen werk en privé. Geld sparen. Stoppen met roken… de goede voornemens vlogen ons de afgelopen weken weer om de oren. Zelf heb ik een wens – of eigenlijk is het meer een ideaalbeeld dat ik voor ogen heb: dat ieder mens zich in elke (werk)omgeving prettig en veilig voelt.

Niet alleen in 2022 natuurlijk, überhaupt. Maar ik vind het mooi om aan het begin van het jaar die focus weer even scherp te hebben. De cijfers liegen er namelijk niet om. Al jaren niet. Nog steeds hebben meer dan een miljoen werknemers in Nederland te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Een miljoen…

Sociale veiligheid
Hebben we het over ongewenst gedrag, dan hebben we het al snel over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en daaronder vallen (seksuele) intimidatie, agressie/geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. En al die ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot (langdurige) psychische klachten van werknemers en arbeidsverzuim. Ten eerste hebben we natuurlijk het welzijn van de medewerkers voor ogen, maar daarnaast… kijk eens naar alle kosten die dit met zich meebrengt.
Als Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen willen wij een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid op de werkvloer. Dat doen we door vertrouwenspersonen op te leiden en ondersteunende diensten aan te bieden aan vertrouwenspersonen en organisaties.

Wetswijziging?
Vooralsnog is een vertrouwenspersoon, binnen veel bedrijfstakken, nog niet verplicht. Wat wel wettelijk is vastgesteld, is dat iedere werknemer recht heeft op een sociaal veilige werkomgeving en dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren op het gebied van PSA. Een vertrouwenspersoon kan daarin cruciaal zijn.
Gelukkig weten we dat de overheid bezig is met een wetswijziging. Eind 2020 diende Wim-Jan Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer om werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon te benoemen. Wat zou het mooi zijn als die wetswijziging in 2022 doorgevoerd wordt en een vertrouwenspersoon verplicht wordt binnen organisaties. Want de vertrouwenspersoon kan absoluut een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Door getroffen medewerkers op te vangen en te begeleiden, door organisaties te informeren en te inspireren en door bestuur en management te adviseren over (het voorkomen van) ongewenst gedrag op de werkvloer. Een mooi voornemen voor politiek Den Haag: het in 2022 verplicht stellen van een vertrouwenspersoon binnen organisaties.

Volg de ontwikkelingen in de Eerste en Tweede Kamer

André Kreuze, eigenaar van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen