Pesten op het werk: stop ermee!

Pesten op de werkvloer wordt nog vaak onder het spreekwoordelijke tapijt geschoven. In de blog over de Week tegen Pesten 2019 heb je al gelezen over de taboe die rust op pesten. Als volwassen man of vrouw moet je maar weerbaar zijn en tegen een “grapje” kunnen. Voor jezelf opkomen, je zegje doen en je grenzen aangeven. In de praktijk blijkt dat dit niet voor iedereen even makkelijk is.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat zien wat de gevolgen van pesten op het werk zijn.

Hoe herken ik pestgedrag?
Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander intimiderend met verregaande gevolgen zijn. Spreek je een pester aan op gedrag dat voor jou vervelend is? Dan wordt dit vaak afgedaan met een ‘ach, maak je niet zo druk. Het was maar een grapje!’. Hoe weet je dan wanneer gedrag onder pesten valt?

SZW laat in een infographic enkele voorbeelden zien van pestgedrag op de werkvloer:

 • Zinloze taken moeten uitvoeren.
 • Opzettelijk verkeerde beoordeling.
 • Negeren en buitensluiten.
 • Imiteren, belachelijk maken en grapjes over privéleven.
 • Schreeuwen, vloeken, intimidatie en fysieke agressie.

Pesten is een continu proces dat op verschillende manieren kan plaatsvinden. Het kan openlijk gebeuren, waarbij meerdere “pesters” betrokken zijn, of stiekem, waarbij andere collega’s wellicht niet in de gaten hebben wat er gebeurd.

Download de infographic ‘Pesten op het werk’ van SZW.

Wat zijn de gevolgen?
1 op de 10 mensen is slachtoffer van pesten op de werkvloer. Pesten kan verregaande gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer als de organisatie. Slachtoffers kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten ervaren zoals:

 • Slaapproblemen, depressiviteit en stress.
 • Lichamelijke klachten als buikpijn, hoofdpijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen en duizeligheid.
 • Negatieve emoties als verdriet, angst en woede.
 • Angststoornissen en burn-out..
 • Twijfelen aan jezelf en je bestaan.
 • Nauwelijks nog motivatie, betrokkenheid of productiviteit.

Voor organisaties kan pesten financiële schade als gevolg hebben vanwege een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. Ook leidt pesten vaker tot het nemen van ontslag. Naar schatting betalen organisaties 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar en 900 miljoen aan loondoorbetaling door verzuim.

Gepest op het werk? Spreek je uit!

Wat te doen tegen pesten?
Medewerkers die te maken krijgen met pesten op de werkvloer kunnen een beroep doen op de Arbowet, hoofdstuk 1. Daarin staat vermeld:

“Pesten valt onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. In artikel 2.15 van het Arbobesluit worden de maatregeling ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting verder uitgewerkt. Ook verplicht het werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van pesten. Het personeel moet vervolgens worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen.”

De rol van de vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beperken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen zoals pesten. Wil je in jouw organisatie een actieve rol spelen in het vergroten van de sociale veiligheid op de werkplek? Met de opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen leer je in drie dagen alles over de functie, het opvangen van collega’s en je positie binnen de organisatie. Na het afronden van de opleiding ben je direct klaar om aan de slag te gaan.

Lees meer over de opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen