Wijziging van de Arbowet – discriminatie bij werving en selectie

Door middel van een voorgenomen wijziging van de Arbowet wordt de Inspectie SZW bevoegd om toe te zien op de aanwezigheid van wervings- en selectiebeleid van werkgevers om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen en tegen te gaan. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken in een brief.

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete.

Staatssecretaris Tamara van Ark:
We moeten allemaal kunnen meedoen met werk, ongeacht leeftijd, achtergrond, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Bewust of onbewust, de impact van ongelijke kansen is groot en ongewenst. Arbeidsmarktdiscriminatie moet daarom stevig aangepakt worden.

Wetswijziging
Er wordt een wetswijziging voorbereid om toezicht en handhaving van de Inspectie SZW met betrekking tot de aanwezigheid van wervings- en selectiebeleid bij werkgevers mogelijk te maken. Een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) lijkt daarvoor vooralsnog het meest aangewezen.

Psychosociale arbeidsbelasting
Dit sluit aan op het huidige toezicht van de Inspectie SZW met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van werknemers, waarbij ook naar beleid en de uitwerking daarvan in de praktijk wordt gekeken. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren ter voorkoming en beperking van zo’n belasting (werkstress). De Inspectie SZW inspecteert hierop en kan, zo nodig, bestuursrechtelijk handhaven.

Onderzoek
De staatssecretaris van Sociale Zaken kijkt ook op welke wijze een rol voor de Inspectie SZW is weggelegd bij de werving en selectie door derden, zoals uitzend- en recruitmentbureaus. De uitkomsten van een onderzoek hiernaar worden betrokken bij de voorgenomen wetswijziging. Ook de rol van geautomatiseerde systemen en algoritmen wordt meegenomen.

Inspecties
Vooruitlopend op deze wetswijziging gaat de Inspectie komend jaar al verkennende inspecties doen bij werkgevers en intermediairs. De Inspectie gaat door met het huidige toezicht op discriminatie op de werkplek, waaronder ook zwangerschapsdiscriminatie.

De Kamerbrief Implementatieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 is hier te lezen.